SERVEIS

El nostre servei als promotors és d’assistència integral i de tipologia molt diversa, i abasta els sectors hosteler, hospitalari, geriàtric, esportiu, escolar, industrial, obra civil i, naturalment, el de la urbanització i la vivenda o de les grans rehabilitacions.

  • Qualitat i millora contínua
  • Acompliment de dates
  • Nuls problemes a l’obra
  • Assistència Integral
  • Solucions globals
  • Programa M.I.E.

S'ofereix un manteniment integral de l'edifici mitjançant contractes desenals que permeten prevenir futures patologies i reduir els costos de manteniment en un 60%.

El programa M.I.E inclou inspeccions periòdiques per a la redacció d'informes sobre l'estat de l'edifici i dictàmens per a la programació del manteniment necessari en els pròxims anys.

Tot això mitjançant un informe tècnic, fotografies, plànols, planning d'intervenció, permisos, tot completament programat amb un estudi econòmic adaptat exclusivament per a cada comunitat segons la seva solvència.

banner9banner10banner11
1 2 3

Crecimiento Vertical - S.A. · Tuset 19, 3º 5ª 08006 Barcelona · Tel. 93 200 44 11 · Fax. 93 414 33 75 · oficina@crecimientovertical.com